Tuesday, October 31, 2006

CARA AHLI TASAUF/TARIQAT DALAM MENGENAL ALLAH


BAGI para ahli Tasauf/Tariqat ada cara tersendiri di dalam mengenal Tuhan. Mereka sama meletakkan dasar-dasar teori pengenalan Tuhan yang tidak bersifat rasional. Berbeda dengan dasar-dasar teori pengenalan Tuhan yang berlaku bagi kalangan ahli Theology Islam (Ilmu Tauhid) dan juga berbeda dengan yang berlaku bagi kalangan ahli syariat (Ilmu Fiqeh).
Bagi ahli Fiqah cara yang dipergunakan dalam mengenal Tuhan ialah

dengan jalan keterangan dari dalil-dalil Naqli (Al-Quran dan Hadis). Di dalam memperkuat kepercayaan maka Al-Quran tidak dipergunakan sebagai alasan-alasan logika atau dengan penyelidikan akal fikiran seperti yang
terjadi di dalam falsafah. Berbeza dengan Ahli Kalam (Tauhid), di dalam cara mengenal Tuhan banyak mempergunakan jalan penyelidikan akal fikiran. Dengan dasar ini maka mengetahui siapa Tuhan, meskipun belum tentu mereka dapat menyaksikan Tuhan. Termasuk dalam golongan yang memakai cara ini ialah kaum "Failasof".

Lain halnya dengan ahli Tasauf/Tariqat, mereka dapat mengenal Tuhan melalui dasar-dasar teori perasaan hati lantaran Ilham yang dilimpahkan Allah ke dalam jiwa manusia sebagai bentuk wujud pemberian rahmat-Nya. Hal ini lazimnya dapat dicapai oleh manusia ketika ia telah dapat sampai ke jinjang diri peribadinya dilepaskan dari segala macam bentuk godaan hawa nafsu lampau dengan memusatnya fikiran ingat kepada Zat Yang Maha Kuasa.

Keadaan yang demikian ini mengakibatkan segala macam rahsia di balik hijab cahaya Allah dan Nabi-Nya dapat tersingkap oleh dirinya dan diketahui secara jelas pada penglihatan mata hati. Sebagaimana orang yang melihat air jernih yang berada di dalam gelas yang jernih pula, sehingga segala sesuatu yang ada di balik gelas yang jernih itu dapat dilihat dengan terang-benderang.

Huraian di atas memberikan penegasan bahawa kerana adanya perbezaan dasar-dasar pengenalan Tuhan yang berlainan di antara ahli Fiqeh dan ahli Tauhid dengan ahli Tasauf/Tariqat, maka selayaknya sering menimbulkan perbezaan di dalam cara menyelidiki Tuhan dengan segala akibatnya (daripada sesuatu perbuatan).

Akhir-akhir ini perbezaan tersebut mulai terungkap lagi di sana sini. Ada sementara orang yang berbicara manis soal Tasauf/Tariqat dengan penuh kelicikan menggunakan gaya "ahli pemberi fatwa agama", sering menyampaikan pendapat, baik pada lisan atau pun tulisan yang menganggap Ulama' ahli Tasauf/Tariqat dengan terang-terangan menyesatkan ummat terutama bagi para jamaahnya.

Perlu diketahui bahawa biasanya orang yang suka menggelabah jalan fikirannya sebagaimana anggapan negetif terhadap Ulama' Tasauf/ Tariqat itu adalah akibat adanya kekurangan pengertian terhadap masalahnya. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong timbulnya fikiran semacam itu antara lain adalah sebagai berikut :

A. Adanya pendangkalan pengertian tentang Islam, seringkali hal ini menyebabkan Islam hanya dilihat dari satu dimensi tidak secara keseluruhan dan bulat.

B. Adanya ilmu-ilmu yang diperoleh tidak pada Guru Mursyid atau Syeikh, melainkan diambilkan dari hasil membaca buku-buku dengan upaya sendiri. Akibatnya jalan fikiran benyak dipengaruhi oleh hawa nafsu.

C. Mereka cenderung mengambil dasar-dasar fikiran di dalam mengungkap Islam justeru bersumber dari dasar-dasar fikiran kaum "rasionalis matrialisme", yakni fahaman yang beranggapan segala sesuatu dalam hidup harus dapat dipecahkan secara rasional dan dapat dilihat oleh pancaindera. Dasar teori "rasionalis matrialisme" inilah yang sering dipergunakan landasan berfikir kaum orientalis di dalam membahas tentang hal ke Timuran yakni tentang Islam dari berbagai aspeknya.

D. Mereka mudah mengeluarkan fatwa "Mari kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis", tetapi mereka sendiri banyak menyimpang dari tuntutan yang semestinya tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri.

E. Adanya faktor alat-alat pelengkapan yang sangat dirasa kurang sekali, untuk keperluan mengadakan pembongkaran dan penelitian terhadap konstruksi bahasa Islam (Bahasa Arab). Seperti tidak menguasai Ilmu Lughat dengan Qawaidnya, Ilmu Hadis dengan Musthalahnya, Ilmu Balaghah, Badi', Bayan dan Ma'aninya, dan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan oleh kekurangan ini ialah
mereka sering mengalami kesulitan di dalam memahami dan membahas kalam Al-Quran yang banyak berbentuk fasekh, baligh dan bahkan banyak yang majaz.

Faktor-faktor di atas itulah di antara penyebab mereka mudah tergelincir dalam kekeliruan yang tiada dirasa. Oleh kerana itu tidak mustahil mereka dengan mudah tanpa ambil pusing terus cepat-cepat melontarkan anggapan bahawa para ahli Tasauf/Tariqat adalah sebagai orang yang hanya akan
mengajak ummat atau jamaah untuk menjadi sesat dan bahkan dapat berakibat syirik dan kafir. Na'uzubillah himin zalik!

Padahal dengan penjelasan tentang dasar hukum dan tujuan Tasauf/Tariqat Mu'tabarah di muka tadi, adalah jelas sentiasa sesuai dan berdiri tegak di atas tuntunan dan petunjuk langsung baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis.

Wallahu ta'ala a'lam.......

Wassalamu.......

7 Comments:

sinar karya said...

jangan ngomong sembarangan dalam agama islam dosa yang kau dapat,dasar orang bodoh gak tau Islam belajar dulu yang benar!

Insan kamil said...

Alhamdulillah.... bagi hamba allah / para pencari kebenaran.
selagi dalam konteks fastabiqul khoirot, gak ada salahnya bagaimana cara beribadah yang baik dan terus mencari yang terbaik.

janganlah kita dipecah-belahkan oleh kaum kafir yang tidak akan pernah senang dengan org islam yang taat beribadah pada allah.

dan yang parahnya orang yang mengaku agama islam tapi cuma denger-denger dan tidak pernah megamalkan ajarannya, dan malahan menjelek-jelekkan agama islam sendiri...

semoga anda bukanlah orang yang seperti itu

wassalam

agrogate said...

salam keimanan kepada sekelian muslim..pokok utama sebagai insan(manusia) mengetahui..KEMANAKAH ARAH KITA? dilahirkan, membesar, membiak dan mati.. lepas tu?habis.. ini adalah hakikat haiwan.. tetapi manusia? maka inilah ilmu menerbitkan iman yang terdapat dari tarekat...khususnya NAKSYABANDIAH..mari lah kita bersama2 mengenal melalui merasainya.... rasa nikmatnya iman..

agrogate said...

Berita baik kepada muslim yang ingin penjelasan secara lisan(ceramah) tentang tarekat.. sila layari YOUTUBE... tasawuf dan tarekat suatu penjelasan selama 3jam.. insyaallah... mungkin terbuka hijab basyariah tuan-tuan..

Kang Iyan said...

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Jangan tergesa-gesa menghina. Boleh Jadi Yang dihina itu yang lebih mendekati kebenaran di sisi Allah.

Kita merespon seperti itu, berdasarkan cahaya ilmu yang dititipkan Allah pada diri kita. Siapa Tahu, ada cahaya yang lebih gemilang terangnya ( Nurun Alaa Nuurin ) sedemikian rupa hingga apa yang menurut kita sudah jelas, ternyata kurang tepat.


Kang Iyan said...

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Jangan tergesa-gesa menghina. Boleh Jadi Yang dihina itu yang lebih mendekati kebenaran di sisi Allah.

Kita merespon seperti itu, berdasarkan cahaya ilmu yang dititipkan Allah pada diri kita. Siapa Tahu, ada cahaya yang lebih gemilang terangnya ( Nurun Alaa Nuurin ) sedemikian rupa hingga apa yang menurut kita sudah jelas, ternyata kurang tepat.


sard jono said...

Yang sulit dlm beragama adlh selalu bersikap jujur pada diri sendiri , Orang lain dan dengan Allah SWT